INSULATED PIERCING CONNECTOR 3

Hình 2: Thông số kỹ thuật kẹp IPC (Nối bọc cách điện)

Hình 2: Thông số kỹ thuật kẹp IPC (Nối bọc cách điện)