Kẹp cliplock mái không xuyên thủng 01

kep-cliplock-mai-khong-xuyen-thung-01-1

Kẹp cliplock mái không xuyên thủng 01