Bảng giá cáp điều khiển 2018

Bảng giá cáp điều khiển 2018

Bảng giá cáp điều khiển không chống nhiễu DUSONC

Cập nhật bảng giá cáp điều khiển không chống nhiễu 2018

Bảng giá cáp điều khiển quy cách 0.5mm2

Quy cáchGiáGhi chú
 0.5mm2 x 2C 5.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 3C 7.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 4C 8.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 6C 11.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 8C 15.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 10C 18.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 12C 23.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 15C 28.700 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 20C 36.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 25C 56.600 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 30C 68.400 200m/ cuộn

Liên hệ kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400 Để có giá tốt nhất.

Giới thiệu cáp điều khiển Dusonc Hàn Quốc: https://quanpham.vn/danh-muc-san-pham/day-cap-dien/cap-dieu-khien-tin-hieu/

Bảng giá cáp điều khiển quy cách 0.75mm2

 0.75mm2 x 2C 6.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 3C 9.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 4C 11.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 6C 17.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 8C 23.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 10C 28.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 12C 32.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 15C 38.700 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 20C 53.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 25C 56.600 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 30C 80.000 200m/ cuộn

Bảng giá cáp điều khiển quy cách 1.25mm2

 1.25mm2 x 2C 10.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 3C 14.500 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 4C 18.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 6C 26.700 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 7C 33.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 8C 37.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 10C 43.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 12C 52.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 14C Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 16C 68.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 20C Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 24C 103.500 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 30C 133.000 200m/ cuộn

Bảng giá cáp điều khiển quy cách 2.5mm2

 2.5mm2 x 2C 14.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 3C 22.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 4C 32.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 5C 41.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 7C 58.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 12C 96.000 200m/ cuộn

MADE IN KOREA có chứng chỉ xuất xứ C/O TEST REPORT !

Cáp điều khiển DUSONC được sản xuất tại Hàn Quốc, 99.9% Đồng nguyên chất.

Xem thêm:

Bảng giá cáp cẩu trục tháng 2018

Bảng giá cáp hàn tháng 2017

Chia sẻ

Comments (3)

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *