Description

Hook Sealing Bolts

Hình 1: Bulông chân chẻ (Ảnh: quanpham)

Hình 2: Bulông chân chẻ (Ảnh: quanpham)

Fig. No. 2: Hook Sealing Bolts (Source: quanpham) 

All ferrous parts shall be hot-dip galvanized.

Hotline 1: 0968 789 868

Hotline 2: 0903 790 986


Read more: Hook Bolts