Description

Suspension Clamps (type XGU – abrasion proof)

Hình 1: Khóa đỡ dây (XGU - Chống ăn mòn) (Ảnh: quanpham)
Fig. No. 1: Suspension Clamps (type XGU – abrasion proof) (Source: quanpham)

Hình 2: Khóa đỡ dây (XGU - Chống ăn mòn) (Ảnh: quanpham)

Fig. No. 1: Suspension Clamps (type XGU – abrasion proof) (Source: quanpham)

Material: Hot-dip galvanized steel.

Hotline 1: 0968 789 868

Hotline 2: 0903 790 986

Read more: Suspension Clamps (type XGJ)