Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm 2 dây dẫn type SSYG, compression 30°

Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm 2 dây dẫn type SSYG, compression 30°

Cu-Al Transition Connectors for Double Conductors (Type SSYG, Compression, 30°)

 Bản vẽ kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm 2 dây dẫn type SSYG, compress 30°
Hình 1. Bản vẽ kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm 2 dây dẫn type SSYG, compression 30° (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm 2 dây dẫn type SSYG, compression 30°

Thông số kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm 2 dây dẫn type SSYG, compress 30°
Hình 2. Thông số kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm 2 dây dẫn type SSYG, compression 30° (Ảnh: quanpham.vn)

Vật liệu: Đồng – Nhôm

Hotline: 0968 789 868

Hotline: 0903 790 986


Xem thêm:  Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression 30°