Mô tả

Cosse  ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 30°

Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 30°

 

Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 30°