Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 30°

Mô tả

Cosse  ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 30°