Hình 3: Vỏ tủ điện ngoài trời tại Quân Phạm (Ảnh: quanpham)

Hình 3: Vỏ tủ điện ngoài trời tại Quân Phạm (Ảnh: quanpham)

Hình 3: Vỏ tủ điện ngoài trời tại Quân Phạm (Ảnh: quanpham)