Tìm đại lý cáp hàn DUSONC – SAMWON hoa hồng cao

Công ty Quân Phạm cần tìm đối tác kinh doanh, tuyển đại lý phân phối cáp hàn DUSONC, cáp hàn SAMWON trên cả nước với các ưu đãi như sau:

Xem giới thiệu cáp hàn Dusonc, Samwon tại ĐÂY

QUY CHẾ ĐẠI LÝ – HOA HỒNG – KÝ QUỸ

(Lưu ý: Không ký quỹ thì thanh toán tiền mặt)

      1. Tiền lãi ký quỹ: 0.8%/ tháng

  • 0.3% chi trả vào cuối mỗi tháng bằng tiền mặt.
  • 0.5% chi trả gián tiếp trên hóa đơn mua hàng đầu tháng sau, thông qua hình thức chiết khấu thanh toán. (Nếu doanh số tháng bằng hoặc hơn số tiền ký quỹ thì đại lý sẽ được hưởng đúng tỷ lệ 0.5%. Nếu doanh số của đại lý trong tháng thấp hơn ký quỹ thì số tiền đại lý được chi trả bằng doanh số thực tế tháng x 0.5%)

Lưu ý: Cty trả lãi ký quỹ 0.8%/ tháng cho các Đại lý  tương đương với doanh số mua hàng bình quân 1 tháng. Số tiền ký quỹ vượt mức quy quy định Cty sẽ trả lãi bằng lãi vay ngắn hạn ngân hàng cùng thời điểm.

      2. Các mức hoa hồng tháng sẽ được áp dụng theo bảng sau:

 

Tìm đại lý cáp hàn DUSONC - SAMWON hoa hồng cao