Phích cắm công nghiệp 4 chấu kín nước 16A BEK-0142

Phích cắm công nghiệp 4 chấu kín nước 16A BEK-0142

Phích cắm công nghiệp 4 chấu kín nước 16A BEK-0142