Phích cắm công nghiệp 3 chấu 16A không kín nước BEK-013

Phích cắm công nghiệp 3 chấu 16A không kín nước BEK-013

Phích cắm công nghiệp 3 chấu 16A không kín nước BEK-013