Ổ cắm gắn nổi 5 chấu 16A kín nước BEK-1152

Ổ cắm gắn nổi 5 chấu 16A kín nước BEK-1152

Ổ cắm gắn nổi 5 chấu 16A kín nước BEK-1152