ổ cắm nổi 3 chấu 16A không kín nước BEK-113

ổ cắm nổi 3 chấu 16A không kín nước BEK-113

ổ cắm nổi 3 chấu 16A không kín nước BEK-113