Bảng giá tụ bù RTR 2020

Tụ Bù RTR – Sản Xuất Tại Tây Ban Nha

Bảng giá tụ bù RTR 2020

Download

Chuyên cung cấp phân phối tụ bù 1 pha giá tốt của các hãng: RTR, Shizuki, Ducati, Mikro, …
Để mua tụ bù 1 pha giá tốt nhất, xin Quý khách vui lòng liên hệ:
Ms Kim Oanh: 0903 790 986
Email: sale@quanpham.vn
Hotline tư vấn: 0968789868

TỤ BÙ HẠ THẾ 1 PHA – INDOOR
Loại Điện Áp KVAR Hình Ảnh Thông Số Kỹ Thuật ĐVT Giá Cũ Đơn Giá Không Xuất VAT (VNĐ) Đơn Giá Xuất VAT (VNĐ)
Tụ 1 Pha Hạ Thế 240V 2.5 Bảng giá tụ bù RTR 2020 Tụ Bù RTR EA 2.5Kvar, 1 pha 240VAC, 50Hz – Spain KVAR 135,000 135,000 122,500
5 Tụ Bù RTR EA 5Kvar, 1 pha 240VAC, 50Hz – Spain KVAR 135,000 85,000 84,000
10 Tụ Bù RTR EA 10Kvar, 1 pha 240VAC, 50Hz – Spain KVAR 120,000 67,000 65,000
TỤ BÙ HẠ THẾ 3 PHA – INDOOR
Tụ 3 Pha Hạ Thế 230V 5 Bảng giá tụ bù RTR 2020 Tụ Bù RTR DW 5Kvar 3 pha, 230VAV, 50Hz – Spain KVAR 105,000 105,000 103,000
Tụ 3 Pha Hạ Thế 440V 5 Tụ Bù RTR MA/C/CE 05.0Kvar, 440VAC, 50Hz – Spain KVAR 57,000 57,000 54,500
10 Tụ Bù RTR DW 10.0Kvar, 440VAC, 50Hz – Spain KVAR 39,000 39,000 38,000
15 Tụ Bù RTR DW 15.0Kvar, 440VAC, 50Hz – Spain KVAR 35,000 32,000 31,000
20 Tụ Bù RTR DW 20.0Kvar, 440VAC, 50Hz – Spain KVAR 33,000 28,000 27,000
25 Tụ Bù RTR DW 25.0Kvar, 440VAC, 50Hz – Spain KVAR 33,000 27,000 26,000
30 Tụ Bù RTR DW 30.0Kvar, 440VAC, 50Hz – Spain KVAR 33,000 28,000 27,000
40 Tụ Bù RTR DW 40.0Kvar, 440VAC, 50Hz – Spain KVAR 42,000 42,000 40,000
50 Tụ Bù RTR MA/C/CE/TER 50.0Kvar, 440VAC, 50Hz – Spain KVAR 42,000 42,000 40,000
Tụ 3 Pha Hạ Thế 415V 5 Bảng giá tụ bù RTR 2020 Tụ Bù RTR MA/C/CE 05.0Kvar, 415VAC, 50Hz – Spain KVAR 59,000 57,000 56,500
10 Tụ Bù RTR DW 10.0Kvar, 415VAC, 50Hz – Spain KVAR 41,000 41,000 40,000
15 Tụ Bù RTR DW 15.0Kvar, 415VAC, 50Hz – Spain KVAR 37,000 32,000 31,000
20 Tụ Bù RTR DW 20.0Kvar, 415VAC, 50Hz – Spain KVAR 35,000 28,000 27,000
25 Tụ Bù RTR DW 25.0Kvar, 415VAC, 50Hz – Spain KVAR 35,000 27,000 26,000
30 Tụ Bù RTR DW 30.0Kvar, 415VAC, 50Hz – Spain KVAR 35,000 28,000 27,000
40 Tụ Bù RTR DW 40.0Kvar, 415VAC, 50Hz – Spain KVAR 45,000 45,000 43,000
50 Tụ Bù RTR MA/C/CE/TER 50.0Kvar, 415VAC, 50Hz – Spain KVAR 45,000 45,000 43,000
TỤ BÙ HẠ THẾ (Chuyên dùng cho bộ lọc sóng hài) 3 PHA – INDOOR
Tụ 3 Pha Hạ Thế 440V 10 Bảng giá tụ bù RTR 2020 DWCAP RCT 10.0KVAR, 440V, 50HZ KVAR 50,000 48,000
15 DWCAP RCT 15.0KVAR, 440V, 50HZ KVAR 49,000 47,000
20 DWCAP RCT 20.0KVAR, 440V, 50HZ KVAR 47,000 45,000
25 DWCAP RCT 25.0KVAR, 440V, 50HZ KVAR 47,000 45,000
30 DWCAP RCT 30.0KVAR, 440V, 50HZ KVAR 47,000 45,000
TỤ BÙ HẠ THẾ 3 PHA 690V – INDOOR
Tụ 3 Pha Hạ Thế 690V 30 Tụ Bù RTR MA/C/CE/TER 30.0Kvar, 690V, 50Hz – Spain KVAR 75,000 73,000
TỤ BÙ TRUNG THẾ 1 PHA – OUTDOOR
Tụ 1 Pha Trung Thế 6Kv-36Kv 50 Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 6-36kV) , Bil=95y – 110kV KVAR call call
100 Tụ Bù BO/R/MT 100Kvar (range 6-36kV) , Bil=95y – 110kV KVAR call call
TỤ BÙ TRUNG THẾ 3 PHA – OUTDOOR
Tụ 3 Pha Trung Thế 1Kv-1,2Kv 50 Bảng giá tụ bù RTR 2020 Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 1-1.2kV) , Bil=95y – 110kV KVAR call call
100 Tụ Bù BO/R/MT 100Kvar (range 1-1.2kV) , Bil=95y – 110kV KVAR call call
2Kv-3,6Kv 150 Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 2-3.6kV) , Bil=95y – 110kV KVAR call call
100 Tụ Bù BO/R/MT 100Kvar (range 2-3.6kV) , Bil=95y – 110kV KVAR call call
4Kv-7,2Kv 50 Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 4-7.2kV) , Bil=95y – 110kV KVAR call call
100 Tụ Bù BO/R/MT 100Kvar (range 4-7.2kV) , Bil=95y – 110kV KVAR call call