Tag bang gia cap han

Tháng Năm 2016

Bảng giá cáp hàn bọc cao su tháng 5 – 2016

Bảng giá cáp hàn 2018

Xem tại: https://quanpham.vn/bang-bao-gia-day-cap-han-samwon-2018/

Đây là bảng giá cáp hàn 2016, để xem bảng giá cáp hàn Samwon 2017, Quý khách vui lòng click vào link sau: https://quanpham.vn/bang-bao-gia-day-cap-han-samwon-2017/

Bảng giá cáp hàn SAMWON tháng 5 – 2016

 QUY CÁCH GIÁ GHI CHÚ
 Cáp hàn 16 31.000 200m/ cuộn
 Cáp hàn 25 49.500 200m/ cuộn
 Cáp hàn 35 71.000 200m/ cuộn
 Cáp hàn 50 96.000 200m/ cuộn
 Cáp hàn 70 142.000 100m/ cuộn
 Cáp hàn 95 190.000 rulo 1000m
 Cáp hàn 120 260.000 rulo 1000m
 Cáp hàn 150 325.000 liên hệ
 Cáp hàn 185 501.000 liên hệ
 Cáp hàn 200 735.000 liên hệ
 Cáp hàn 250 915.000 liên hệ

Bộ phận kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400 (đọc tiếp…)