Tag - phan loai tu ats

January 2016

tu-ats

Phân loại sử dụng tủ ATS

Quân Phạm chuyên thi công lắp đặt các loại tủ bảng điện nhà xưởng, cao ốc. Tư vấn thiết kế tủ tụ bù, tủ ATS,...

Phân loại sử dụng tủ ATS
Phân loại sử dụng tủ ATS

Phân loại tủ ATS:

ATS sử dụng contactor (dòng nhỏ và trung bình) ATS sử dụng MCCB (dòng trung bình và lớn) ATS sử dụng ACB (dòng lớn) Phân loại tủ ats theo bộ điền khiển: ATS sử dụng các bộ điều khiển có sẵn của các hãng OSUNG, SOCOMEC, SCHNEIDER, … ATS sử dụng bộ Logo tự chế (dùng các role thời gian và role trung gian). (more…)