Tag - tụ bù tây ban nha

April 2019

Tại sao các nhà máy, xí nghiệp bị điện lực phạt tiền công suất vô công?

Tại sao các nhà máy, xí nghiệp bị điện lực phạt tiền công suất vô công???

Công  suất vô công còn được gọi là công suất  phảng kháng. Đây là công suất mà các nhà máy, xí nghiệp phải trả tiền nếu sử dụng điện năng có hệ số Cos Phi < 0.9. Cho tới nay, đã có nhiều doanh nghiệp phải trả không ít tiền do bị phạt công suất vô công. Quý khách tham khảo: Tư vấn lắp đặt tủ tụ bù (more…)