Ổ phích cắm công nghiệp Bekonec đạt chứng chỉ QUATEST 3