Mô tả

Thông tin vỏ tủ điện 3 cánh:

Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện kích thước: 2200x2200x600 tôn dày 1.5 ly

Nóc tủ có móc treo

Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện 2200x2200x600x1.5 ly Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện 2200x2200x600x1.5 ly Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện 2200x2200x600x1.5 ly Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện 2200x2200x600x1.5 ly Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện 2200x2200x600x1.5 ly Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện 2200x2200x600x1.5 ly Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện 2200x2200x600x1.5 ly Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện 2200x2200x600x1.5 ly Tủ 3 cánh sơn tĩnh điện 2200x2200x600x1.5 ly