Vỏ tủ kín nước 500x300x210 KTN

  • Giới thiệu

Giới thiệu sản phẩm

Vỏ tủ kín nước 500x300x210 KTN

Tole: 1.2mm2