Vỏ tủ kín nước 600x400x210 KTN

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 600x400x210 KTN

Tole:1.2mm2

Cửa tủ có tay nắm