• Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 300x300x150

Tole: 1.2mm2