Vỏ tủ kín nước 400x300x210 KTN

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 400x300x210 KTN

Tole: 1.2mm2

Có khóa Tay nắm