Vỏ tủ kín nước 1200x800x300

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 1200x800x300

  • Kích thước: 1.2mm2
  • Độ dày tôn: theo yêu cầu
  • Chất liệu: bằng tôn
  • Màu sơn: nhăn, bóng theo yêu cầu
  • Xử lý vỏ tủ điện: Tẩy dầu mỡ bằng dung dịch xút, Tẩy gỉ bằng dung dịch acid, Định hình bề mặt bằng hoá chất chuyên dụng, Phốt phát hóa bề mặt, Rửa nước, hong khô, Phun bột sơn tĩnh điện với màu phù hợp.
  • Khóa tủ: tam giác, tròn đen, tay gạt theo yêu cầu
  • Kiểu liên kết : hàn chấm