Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu 5 – 2016

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu 5 – 2016

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu DUSONC

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu quy cách 0.5mm2

Quy cáchGiáGhi chú
 0.5mm2 x 2C Screened 8.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 3C Screened 9.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 4C Screened 12.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 6C Screened 16.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 8C Screened 20.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 10C Screened 23.000 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 12C Screened 28.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 15C Screened 35.600 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 20C Screened 46.200 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 25C Screened 63.500 200m/ cuộn
 0.5mm2 x 30C Screened 76.800 200m/ cuộn

Liên hệ kinh doanh: 08 39304952 – 08 39302400 Để có giá tốt nhất.

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu quy cách 0.75mm2

 0.75mm2 x 2C Screened 11.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 3C Screened 14.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 4C Screened 18.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 6C Screened 24.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 8C Screened 30.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 10C Screened 38.000 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 12C Screened 39.500 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 15C Screened 49.400 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 20C Screened 65.800 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 25C Screened 74.300 200m/ cuộn
 0.75mm2 x 30C Screened 98.700 200m/ cuộn

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu quy cách 1.25mm2

 1.25mm2 x 2C Screened 14.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 3C Screened 20.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 4C Screened 25.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 6C Screened 34.500 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 7C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 8C Screened 46.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 10C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 12C Screened 62.000 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 14C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 16C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 20C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 24C Screened Order 200m/ cuộn
 1.25mm2 x 30C Screened Order 200m/ cuộn

Bảng giá cáp điều khiển chống nhiễu quy cách 2.5mm2

 2.5mm2 x 2C Screened 23.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 3C Screened 34.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 4C Screened 44.000 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 5C Screened Order 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 7C Screened Order 200m/ cuộn
 2.5mm2 x 12C Screened 125.000 200m/ cuộn

MADE IN KOREA có chứng chỉ xuất xứ C/O TEST REPORT !

Cáp điều khiển DUSONC được sản xuất tại Hàn Quốc, 99.9% Đồng nguyên chất.

Xem thêm: bảng giá cáp cẩu trục tháng 5 -2016

>> Phân phối dây cáp điện 2016

>> Bảng giá cáp điện Cadivi tháng 6 -2016

Chia sẻ

Comments (3)

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *