Bảng giá phích cắm công nghiệp Bals

Bảng giá phích cắm công nghiệp Bals

Bảng giá phích cắm công nghiệp Bals

Hiện nay trên thị trường ngoài phích cắm công nghiệp BEKONEC thì còn có ổ cắm công nghiệp Bals giá cả củng hợp lý với người dùng.

ổ cắm công nghiệp Bals thuộc dạng tầm thấp giá cả tốt củng được sử dụng tuy không được phổ biến.

 

BẢNG GIÁ Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP BALS (GERMANY) 2012
(Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Mã số
Diễn giải
Đơn giá
(VNĐ)
PHÍCH, Ổ CẮM SCHUKO
SCHUKO ­ TYPE PLUGS & SOCKETS ­ 16A / 230VAC
7302
Phích cắm schuko 16A ­ bằng nhựa ­ màu xanh
Schuko Plug ­ 16A ­ blue colour
107,000
442/GU
Phích cắm schuko 16A ­ bằng cao su ­ màu đen
Schuko Plug ­ 16A ­ black colour
84,000
716
Ổ cắm âm schuko 16A ­ bằng nhựa ­ không nắp
Schuko Socket ­ 16A ­ without lid
85,000
7130
Ổ cắm âm schuko 16A ­ bằng nhựa ­ có nắp
Schuko socket ­ 16A ­ with lid
92,000
452/G
Ổ cắm nối schuko 16A ­ bằng cao su ­ không nắp
Schuko Connector Socket ­ 16A ­without lid
136,000
740.351
Ổ cắm nối schuko 16A ­ bằng cao su ­ có nắp
Schuko Connector Socket ­ 16A ­with lid
146,000
353/GU
Ổ cắm nối ba ngã ­ bằng cao su ­ có nắp
Three way Schuko Socket ­ 16A ­ with lid
782,500
749
Ỗ cắm nối ba ngã ­ bằng nhựa ­ kín nước
Three way Schuko Socket ­ 16A ­ IP67
3,210,000
51229
Ổ cắm schuko 16A ­ 3 ổ
Schuko Socket three outlet ­ 16A ­ with lid
1,890,000
722
Đế nổi cho ổ cắm âm schuko
Surface mouting enclosure for Schuko Socket
86,000
PHÍCH CẮM LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) PLUGS ­ WATERTIGHT (IP67)
21238
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67 ­ TE Plus
Quick Connect ­ Multi Grip
184,000
21349
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Quick Connect ­ Multi Grip
210,000
21239
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
Quick Connect ­ Multi Grip
242,000
21240
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
Quick Connect ­ Multi Grip
273,000
21351
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67 ­ TE plus
Quick Connect ­ Multi Grip
282,000
21241
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Quick Connect ­ Multi Grip
324,000
2181
63A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
Multi Grip
High temperature resistant contact carrier
561,000
2185
63A ­ 4P ­400V ­ 6H ­ IP67
Multi Grip
High temperature resistant contact carrier
585,000
2189
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Multi Grip
High temperature resistant contact carrier
635,000
2191
125A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP67
Multi Grip
High temperature resistant contact carrier
2,099,000
2195
125A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Multi Grip
High temperature resistant contact carrier
2,099,000
2199
125A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP67
Multi Grip
High temperature resistant contact carrier
2,250,000
PHÍCH CẮM LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) PLUGS ­ SPLASHPROOF (IP44)
245
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
With base of enclosure
231,000
21001­TLS
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Screw terminals
81,000
2126
16A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
81,000
2130
16A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
98,000
203­TLS
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Screw terminals
106,000
2136
16A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
106,000
2138
32A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
119,000
2142
32A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
138,000
204­TLS
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Screw terminals
169,000
2148
32A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
Quick Connect ­ Multi Grip
169,000
2104
63A ­ 3P ­ 230V ­ 6H ­ IP44
High temperature resistant contact carrier
531,000
2151
63A ­ 4P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
High temperature resistant contact carrier
542,000
2155
63A ­ 5P ­ 400V ­ 6H ­ IP44
High temperature resistant contact carrier
608,000
PHÍCH & Ổ CẮM CHO CONTAINERS
PLUGS, SOCKETS & CONNECTORS FOR REFRIGERATOR CONTAINERS
210824
32A ­ 4P ­ 400V ­ 3H ­ IP67
Phích cắm ­ Plug
215,000
11000
32A ­ 4P ­ 400V ­ 3H ­ IP67
Ổ cắm  nổi ­ Surface Socket
495,000
13021
32A ­ 4P ­ 400V ­ 3H ­ IP67
Ổ cắm âm ­ Panel Socket
337,000
310567
32A ­ 4P ­ 400V ­ 3H ­ IP67
Ổ cắm nối ­ Connector Socket
324,000
27027
32A ­ 4P ­ 400V ­ 3H ­ IP67
Phích gá chìm ­ Panel Appliance Inlet
508,000
16050
32A ­ 4P ­ 400V ­ 3H ­ IP67 ­ on / off Socket outlet, switched, Interlocked
3,125,000
17026
32A ­ 4P ­ 400V ­ 3H ­ IP67 ­ on/off Socket outlet, switched, Interlock DIN mod
5,450,000
2298
32A ­ 4P ­ 400V ­ 3H ­ IP44
Test Plug for checking the switch board
2,170,000

 

Xem bảng giá ổ cắm công nghiệp Bals tại đây : https://quanpham.vn/bang-gia-o-cam-cong-nghiep-bals/

Chia sẻ

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *