Cáp tín hiệu GoldCup

Cáp tín hiệu GoldCup

Cáp tín hiệu GoldCup

Quân Phạm cung cấp cáp tín hiệu GoldCup với các loại sau:

Cáp tín hiệu không có giáp kim loại – Cu/ XLPE/PVC(PE)

Cáp tín hiệu GoldCup không có giáp kim loại

Cáp tín hiệu không có giáp kim loại

Kết cấu cáp tín hiệu GoldCup không có giáp kim loại

Kết cấu cáp tín hiệu không có giáp kim loại

Cáp tín hiệu có giáp kim loại (Cáp ngầm) – Cu/XLPE/PVC(PE)/DSTA/PVC(PE)

Cáp tín hiệu GoldCup có giáp kim loại

Cáp tín hiệu có giáp kim loại

Kết cấu cáp tín hiệu GoldCup có giáp kim loại

Kết cấu cáp tín hiệu có giáp kim loại

 

Chia sẻ

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *