Tag - kẹp treo cáp

January 2018

Kẹp treo cáp vặn xoắn có những loại nào ?

1. Các tên gọi khác của kẹp treo cáp vặn xoắn

Kẹp treo cáp vặn xoắn là một trong những phụ kiện cáp vặn xoắn quan trọng không thể thiếu. Kẹp treo cáp vặn xoắn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như:

  • Kẹp xiết cáp vặn xoắn
  • Kẹp siết cáp
  • Khóa néo cáp vặn xoắn
  • Khóa đỡ cáp vặn xoắn
  • Kẹp đỡ thẳng
  • Bom treo cáp
  • Kẹp hãm cáp vặn xoắn
  • Khóa néo căp vặn xoắn
  • Kẹp hãm treo cáp

2. Các loại kẹp treo cáp vặn xoắn

Hình 1: Kẹp cáp vặn xoắn (Ảnh: quanpham)
(more…)