Tag phân biệt tụ ngậm tụ đề

Tháng Mười Một 2015

tụ ngam

Phân biệt tụ đề (START CAPACITOR) và tụ ngậm (RUN CAPACITOR).

Phân biệt tụ đề và tụ ngậm

Khi bạn có điều kiện khảo sát các mô-tơ (motor) điện AC một pha.

(đọc tiếp…)