Tag tác hại của sóng hài

Tháng Mười Hai 2015

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p4)

1.4 Mạch lọc tích cực  

Có nhiểu phương pháp khử và hạn chế các sóng hài như dùng mạch lọc thụ động (passive filter),

(đọc tiếp…)