Tag - sóng hài

December 2015

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p9)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ

Dòng điện tải 3 pha không đối xứng với dòng trung tính khoảng 10A. Điện áp 3 pha đối xứng hình sin. Các giá trị điện áp, dòng điện tải trong hệ tọa độ α-β (more…)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p8)

KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MẠCH LỌC SÓNG HÀI Trong chương 3, ta đã xây dựng mô hình mạch lọc tích cực song song 3 pha 4 dây trong môi trường Matlab/Simulink. Trong chương này, ta sẽ khảo sát hoạt động của mô hình trên. (more…)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p7)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục

3.1.3 Bộ nghịch lưu Bộ nghịch lưu sử dụng cấu trúc bộ nghịch lưu có sẵn của matlab- Universal Bridge, với cấu hình mắc đối song Mosfet/ Diode như sau (more…)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p6)

XÂY DỰNG MÔ HÌNH  MẠCH LỌC SÓNG HÀI

TÍCH CỰC SONG SONG 3 PHA 4 DÂY TRONG SIMULINK /MATLAB

Trong chương này, ta sẽ thiết lập mô hình mô phỏng  hệ thống mạch lọc tích cực song song sử dùng phần mềm Matlab, chức năng simulink. Cụ thể gồm các phần chính sau : (more…)