Tag sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ

Tháng Mười Hai 2015

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p3)

1.3 Nguồn tạo sóng hài 1.3.1 Tải không tuyến tính

    1.Máy biến thế

Hiện tượng bảo hòa mạch từ của máy biến áp lực có thể sinh ra sóng hài. (đọc tiếp…)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p2)

Phân tích chuyên sâu về Ảnh hưởng của sóng hài

  •     Làm tăng phát nóng của dây dẫn điện, thiết bị điện sinh ra nhiệt cao gây hư hỏng thiết bị, (đọc tiếp…)