Tag - sóng hài nguyên nhân cháy nổ

December 2015

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p3)

1.3 Nguồn tạo sóng hài 1.3.1 Tải không tuyến tính     1.Máy biến thế Hiện tượng bảo hòa mạch từ của máy biến áp lực có thể sinh ra sóng hài. (more…)