Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p9)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p9)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ

Dòng điện tải 3 pha không đối xứng với dòng trung tính khoảng 10A.

Điện áp 3 pha đối xứng hình sin.
Các giá trị điện áp, dòng điện tải trong hệ tọa độ α-β

Dòng điện tải 3 pha, dòng điện trung tính tải, điện áp 3 pha

Dòng điện tải 3 pha, dòng điện trung tính tải, điện áp 3 pha

Do điện áp 3 pha đối xứng, thành phần thứ tự không điện áp =0 Thành phần thứ tự không dòng điện khác 0.

Công suất p, q trong hệ toạ độ α-β

Công suất p,q trong hệ tọa độ α-β

Công suất p,q trong hệ tọa độ α-β

Công suất p có thành phần DC xác lập trước thời điểm mạch lọc tác động là 0.05s.
Hoạt động mạch tạo trễ

Hoạt động mạch tạo trễ pha a và sự phóng to trong thời gian 0.013-0.0165

Hoạt động mạch tạo trễ pha a và sự phóng to trong thời gian 0.013-0.0165

Dưới tác dụng của mạch tạo trễ, dòng điện hồi tiếp bám sát dòng yêu cầu.
Dòng điện tải, dòng điện mạch lọc và dòng điện nguồn

Dưới tác dụng của dòng mạch lọc, dòng điện nguồn trở thành sin

dong dien cua chinh luu cau 3 pha

Dòng điện nguồn 3 pha

Dòng điện nguồn và dòng điện tải, dòng điện nguồn 3 pha

dong tai dong nguon 3 pha

Dòng điện nguồn 3 pha

– So với dòng điện tải, dòng điện nguồn đã hoàn toàn sin, không có sóng hài.
Dòng điện nguồn 3 pha hoàn toàn đối xứng và cân bằng
Dòng trung tính tải, trung tính của mạch lọc và trung tính nguồn.

Dòng trung tính tải, trung tính mạch lọc và trung tính nguồn

Dòng trung tính tải, trung tính mạch lọc và trung tính nguồn

Dòng trung tính nguồn sẽ có giá trị nhỏ ( gần về 0 ) do dòng trung tính tải cân bằng với dòng trung tính mạch lọc.

Công suất tải, mạch lọc, và nguồn

Công suất PQ của tải, mạch lọc và nguồn.

Công suất PQ của tải, mạch lọc và nguồn.

Công suất P của nguồn không dao động, công suất Q của nguồn có giá trị

0 do công suất P , Q của tải được cung cấp bởi mạch lọc.

Dòng điện và điện áp nguồn, hệ số công suất nguồn

Hệ số công suất nguồn

Hệ số công suất nguồn

Dưới tác dụng mạch lọc, công suất của nguồn không dao động và có giá trị =1, dòng điện và điện áp nguồn trùng pha với nhau .

i bằng cách thay đổi góc kích của bộ chỉnh
lưu cầu .
Dòng điện tải 3 pha, dòng điện tải trung tính, điện áp nguồn.

Dòng điện tải 3 pha, dòng điện trung tính tải, điện áp 3 pha

Dòng điện tải 3 pha, dòng điện trung tính tải, điện áp 3 pha

Khi thay đổi góc kích, dòng điện tải thay đổi và giảm dần ( góc kích tăng dần ). Khi góc kích lớn (160), dòng điện của bộ chỉnh lưu 3 pha bằng không.
Điện áp 3 pha, dòng trung tính không thay đổi khi thay đổi góc kích
Các giá trị dòng điện, điện áp tải trong hệ tọa độ α-β

dong dien tai

Do điện áp 3 pha đối xứng, thành phần thứ tự không điện áp =0 Các thành phần dòng điện tải thay đổi theo góc kích.
Thành phần thứ tự không dòng điện khác 0 và không thay đổi theo góc kích do tải 1 pha không thay đổi.
Công suất p, q trong hệ toạ độ α-β

Công suất p,q trong hệ tọa độ α-β 2

Công suất p,q trong hệ tọa độ α-β

Công suất p, và các thành phần AC và DC của nó thay đổi giảm dẩn khi thay đổi góc kích tăng dần .Công suất q thay đổi theo góc kích, góc kích càng nhỏ thì q càng lớn .
Hoạt động mạch tạo trễ.

Hoạt động mạch tạo trễ 3 pha a,b,c

Hoạt động mạch tạo trễ 3 pha a,b,c

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p10)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p8)

 

Chia sẻ

Comment (1)

  • Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p8) | Quân Phạm Trả lời

    […] Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p9) December 15, 2015 Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p8) December 14, 2015 IEC 296 | Đặc tính của dầu mỏ cách điện, dùng cho MBA và máy cắt điện December 14, 2015 IEC 137 | Sứ xuyên dùng cho lưới điện xoay chiều điện áp trên 1000 V December 14, 2015 Máy biến điện đo lường | Phần 6 : Các yêu cầu đối với các máy biến dòng dùng cho mạch bảo vệ trong quá trình quá độ December 14, 2015 Máy biến điện đo lường | Phần 4 : Đo lường phóng điện cục bộ December 14, 2015 […]

    Tháng Mười Hai 15, 2015 11:53 sáng

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *