Tag - sóng hài nguyên nhân gây cháy nổ

December 2015

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p9)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ

Dòng điện tải 3 pha không đối xứng với dòng trung tính khoảng 10A. Điện áp 3 pha đối xứng hình sin. Các giá trị điện áp, dòng điện tải trong hệ tọa độ α-β (more…)