Tag sóng hài nguyên nhân gây cháy nổ

Tháng Mười Hai 2015

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p10)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ

Dòng hồi tiếp bám sát dòng yêu cầu.
Dòng điện tải, dòng điện mạch lọc và dòng điện nguồn.

(đọc tiếp…)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p9)

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ

Dòng điện tải 3 pha không đối xứng với dòng trung tính khoảng 10A.

Điện áp 3 pha đối xứng hình sin.
Các giá trị điện áp, dòng điện tải trong hệ tọa độ α-β

(đọc tiếp…)