Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p6)