Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p1)

song hai

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p1)

1.1  Khái niệm về sóng hài 

Chúng ta biết rằng, các dạng sóng điện áp sin được tạo ra tại các nhà máy điện, trạm điện lớn thì rất tốt.

Tuy nhiên, càng di chuyển về phía phụ tải, đặc biệt là các phụ tải phi tuyến thì các dạng sóng càng bị méo dạng. Khi đó dạng sóng không còn sin.

song hai

H1.1 A- Dạng sóng sin, B- Dạng sóng hài 

Sóng hài có thể coi như là tổng của các dạng sóng sin mà tần số của nó là bội số nguyên của tần số cơ bản.

song hai 1

H1.2 Thành phần cơ bản và các hài

 • Sử dụng chuỗi Fourier với chu kỳ T – seconds và tần số cơ bản f=1/T Hz, or ω=2πf rad/s, có thể biểu diễn một sóng hài f(t) với biểu thức sau :

ft

n=1 Với :C0 là giá trị DC của hàm sóng hài f(t)

Cn là giá trị đỉnh của thành phần hài bậc n và  θn là giá trị góc pha.

 • Phổ của sóng hài được thể hiện theo hình H1.3

            Harmonic Order

bieu do

H1.3 Phổ của sóng hài 

 • THD: Tham số quan trọng nhất dùng để đánh giá sóng hài là hệ số méo dạng (THD).

Untitled

Với C1: Biên độ thành phần cơ bản

Cn là giá trị đỉnh của thành phần hài bậc n .

1.2 Ảnh hưởng của sóng hài.

Sóng hài làm tăng giá trị hiệu dụng cũng như giá trị đỉnh của dòng điện và điện áp, có thể thấy rõ qua công thức sau :

urs

Khi giá trị hiệu dụng và giá trị biên độ của tín hiệu điện áp hay dòng điện tăng do sóng hài, sẽ dẫn đến hàng loạt những vấn đề sau :

rms

 • Làm tăng phát nóng của các thiết bị điện, dây dẫn điện.
 • Ảnh hưởng đến độ bền cách điện của vật liệu, khả năng mang tải của dây dẫn điện.
 • Ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị bảo vệ trong tủ tụ bù( tác động sai ): cầu chì, CB, relay, …. Đồng thời các thiết bị đo đếm như kWh ghi nhận sai dữ liệu.
 • Tổn hao trên cuộn dây và lõi thép của động cơ tăng, ảnh hưởng đến mô men trên trục của động cơ.
 • Làm các mạch PLL trong điều khiển hoạt động sai.Làm tăng phát nóng của các thiết bị điện, dây dẫn điện.
  • Ảnh hưởng đến độ bền cách điện của vật liệu, khả năng mang tải của dây dẫn điện.
  • Ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị bảo vệ ( tác động sai ): cầu chì, CB, relay, …. Đồng thời các thiết bị đo đếm như kWh ghi nhận sai dữ liệu.
  • Tổn hao trên cuộn dây và lõi thép của động cơ tăng, ảnh hưởng đến mô men trên trục của động cơ.
  • Làm các mạch PLL trong điều khiển hoạt động sai.
  • Ảnh hưởng đến các thiết bị viễn thông.Ảnh hưởng đến các thiết bị viễn thông.

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p2)

Chia sẻ

Comment (1)

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *