Tag nguyên nhân gây nổ tụ

Tháng Mười Một 2015

song hai

Sóng hài nguyên nhân gây nổ tụ bù và cách khắc phục(p1)

1.1  Khái niệm về sóng hài 

Chúng ta biết rằng, các dạng sóng điện áp sin được tạo ra tại các nhà máy điện, trạm điện lớn thì rất tốt.

(đọc tiếp…)