Công Ty Quân Phạm chính thức trở thành hội viên VCCI