Hàn Quốc vượt doanh số sản xuất cáp hàn nhờ mỏ đồng 9.000 tỉ USD