Thư mời tham quan triển lãm Thiết bị và Công nghệ từ ngày 22-25/7/2015