Quân Phạm tặng tủ tụ bù và tuyển dụng tại trường CĐ KT Cao Thắng