Giá cao su xuất khẩu đã tăng gần gấp đôi năm 2016, dự báo tăng tiếp