Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compress 0°

Cu-Al Transition Connectors (Type SYG, Compression, 0°)

 

Bản vẽ kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compress 0°
Hình 1. Bản vẽ kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compress 0° (Ảnh: quanpham.vn)

Thông số kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compress 0°

Thông số kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compress 0°
Hình 2. Thông số kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compress 0° (Ảnh: quanpham.vn)

Vật liệu: Đồng – Nhôm

Hotline: 0968 789 868


Xem thêm:  Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compress 30°