Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp 2 dây dẫn SSY Compression 0°

Terminal Connectors for Double Conductors (SSY Compression 0°)

Bản vẽ kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp 2 dây dẫn SSY Compression 0°
Hình 1. Bản vẽ kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp 2 dây dẫn SSY Compression 0° (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp 2 dây dẫn SSY Compression 0°

Thông số kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp 2 dây dẫn SSY Compression 0
Hình 2. Thông số kỹ thuật Cosse ép chuyển tiếp 2 dây dẫn SSY Compression 0° (Ảnh: quanpham)

Vật liệu: Hợp kim nhôm

Hotline 1: 0968 789868

Hotline 2: 0903 790 986


Xem thêm: Cosse ép chuyển tiếp hai dây dẫn SSY, compression, 30°