Chi tiết tạ chống rung dây dẫn AC, ACSR – Phụ kiện bảo vệ