IEC 551 | Xác định mức tiếng ồn của máy biến áp và cuộn kháng

IEC 551 | Xác định mức tiếng ồn của máy biến áp và cuộn kháng

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 551
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1987
Xác định mức tiếng ồn
của máy biến áp
và cuộn kháng

Download IEC 551

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *