Tụ bù: Cấu tạo, phân loại và cách tính dung lượng tụ bù