IEC 243-1 | Các phương pháp thử nghiệm độ bền | Phần 1: Các thử nghiệm với tần số điện công nghiệp

IEC 243-1 | Các phương pháp thử nghiệm độ bền | Phần 1: Các thử nghiệm với tần số điện công nghiệp

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 243-1
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1988

Các phương pháp
thử nghiệm độ bền điện
của các vật liệu cách điện dắn
Phần 1 :
Các thử nghiệm
với tần số điện công nghiệp

Download 243-1 Phần 1

Chia sẻ

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *