Kẹp truc tiep thanh treo thang máng cáp trên dầm thép